Ορισμοί του Πληθυσμού

ορισμός 1ος. Under-population (Υπο-πληθυσμός)
Πληθυσμός μικρότερος από αυτόν 
που μπορεί να συντηρήσει μια χώρα ή περιοχή ...

"Πρέπει να τολμήσουμε να δημιουργήσουμε 
την Παγκόσμια Τάξη, που όλοι μας θέλουμε να δούμε ..."
Barack Obama, Πρόεδρος Η.Π.Α.ορισμός 2ος. Over-population (Υπερ-πληθυσμός)
Πληθυσμός υπερβολικά και δυσανάλογα αυξημένος,
 σε σχέση με τις οικονομικές συνθήκες χώρας ή περιοχής
και με τα διαθέσιμα μέσα διαβίωσής του ...

"Η Παγκόσμια Τάξη δεν αφορά καλοπέραση, 
λουλούδια, ευτυχία και καλύτερη ζωή.
Αλλά την υποδούλωσή μας ..."
George Hamphrey, Οικονομολόγος Η.Π.Α.


ορισμός 3ος. De-population (Ερήμωση-πληθυσμού)
Πληθυσμός που πρέπει να μειωθεί, 
να καταστραφεί, να αφανιστεί ...

"Η μείωση του πληθυσμού πρέπει να είναι 
η υψηλότερη προτεραιότητα στην εξωτερική μας πολιτική, 
προς τις τριτοκοσμικές χώρες..."
Henry Kissinger, Υπουργός Εξωτερικών Η.Π.Α.