Έχουμε σύγχυση ταυτότητας;Γραικός,
κατά τον Αριστοτέλη (Μετεωρολογικά Α΄, 14): "Γραικός καλείτο ο Έλλην ο κατοικών μετά τον Κατακλυσμόν του Δευκαλίωνος περί την Δωδώνην και τον Αχελώον."
Την παλαιότητα του ονόματος ενισχύει και η παρά του Ησιόδου εις καταλόγους μνεία επωνύμου ήρωος Γραίκου, υιού του Διός και της Πανδώρας.

Έλλην,
κατά την ελληνικήν μυθολογία (Απολλόδωρος βιβλίο Α΄) υπήρξε ο υιός του Δευκαλίωνος (υιός του Προμηθέως) και της Πύρρας (θυγατρός του Επιμηθέως).
Έγινε επώνυμος ήρως των Ελλήνων.
Εκ της νύμφης Ορσηίδος απέκτησε τρεις υιούς, τον Δώρον, τον Ξούθον και τον Αίολον, εις τους οποίους διένειμε την χώραν ονομάσας τους κατοίκους Έλληνας, ενώ πριν εκαλούντο Γραικοί».


Ρωμιός,
προέρχεται από το (τούρκικο) όνομα Rum.
Σουλτανάτο Rum, (1077-1327) με πρωτεύουσα αρχικά το Izmit (Νίκαια) και αργότερα το Konya (Iκόνιο), υπήρξε το αρχαιότερο, μεγαλύτερο και μακροβιότερο κράτος στην Μ. Ασία πριν την άνοδο των Οθωμανών.

Ραγιάς,
που σημαίνει στ’ Αραβικά ρέγι = ποίμνιον.
Μας αποκαλούσαν (υποτιμητικά) οι Τούρκοι, στα 400 χρόνια σκλαβιάς, όπου μας είχαν υποτελείς τους.