Οι πολιτιστικές γενιές της δύσης.

πολιτιστική γενιά είναι η ομάδα των ανθρώπων 
που γεννιούνται στο ίδιο εύρος ημερομηνιών 
και μοιράζονται παρόμοιες πολιτιστικές εμπειρίες.

Το διάγραμμα δείχνει γεννήσεις ανά 1000 κατοίκους 
(διακρίνονται οι baby boomers)

Η ευρέως αποδεκτή ταξινόμηση για τον δυτικό κόσμο:

Lost Generation: Γνωστή και ως Generation of 1914 στην Ευρώπη. Είναι η γενιά που αγωνίστηκε στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Greatest Generation: Γεννήθηκαν από 1901 έως 1924. Γνωστή και  ως G.I. Generation. Είναι η γενιά των βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η γενιά που έζησε την Μεγάλη Ύφεση.

Silent Generation: Γεννήθηκαν από 1925 έως 1945. Είναι η γενιά αυτών που ήταν πολύ νέοι για να ενταχθούν στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί είχαν πατέρες που υπηρέτησαν στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναγνωρίζονται γενικά ως τα παιδιά της Μεγάλης Ύφεσης, γεγονός που κατά τη διάρκεια της παραγωγικής τους ηλικίας είχε μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς.

Baby Boom Generation: Γεννήθηκαν από 1946 έως 1964. Γνωστοί και ως baby boomers.Είναι η γενιά που γεννήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια εποχή που χαρακτηρίστηκε από την αύξηση των ποσοστών γεννήσεων. Η αύξηση των γεννήσεων έχει περιγραφεί ποικιλοτρόπως ως «shockwave» και ως «the pig in the python». Οι baby boomers ήταν μια δημογραφική έκρηξη που ανακαίνισε την κοινωνία Σε γενικές γραμμές, οι baby boomers σχετίζονται με την απόρριψη ή τον επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακών αξιών. Ωστόσο, πολλοί σχολιαστές έχουν αμφισβητήσει την έκταση της εν λόγω απόρριψης, σημειώνοντας την ευρεία συνέχεια των αξιών με προηγούμενες και επόμενες γενιές. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική οι baby boomers είναι συνδεδεμένοι με τα προνόμια, μεγαλώνοντας σε μια εποχή ευημερίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά των baby boomers ήταν ότι θεωρούν τους εαυτούς τους μια ειδική γενιά, πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Στη δεκαετία του 1960, ένας σχετικά μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων έγιναν έφηβοι και επέφεραν αλλαγές με πολύ συγκεκριμένη προφορική επικοινωνία, συντροφικότητα και μουσική.

Generation X: Γεννήθηκαν από 1965 έως 1982. Γνωστοί και ως baby luckless. Είναι η γενιά εκείνων που γεννήθηκαν μετά την αύξηση των γεννήσεων που έληξε, και κατά συνέπεια μερικές φορές αναφέρονται ως baby busters, όρος που είχε χρησιμοποιηθεί και την περίοδο του 1950 για διάφορες κοινωνικής κουλτούρας ομάδες ή για μορφές αντικοινωνικής εκπαίδευσης.

Generation Y: Γεννήθηκαν από 1982 έως την αλλαγή της χιλιετίας. Γνωστοί και ως millennials, echo boomers αλλά και baby losers. Η γενιά είναι γνωστή και ως Millennial Generation, Next Generation και Net Generation.

Generation Z: Γνωστή ως Generation I, Internet Generation και Generation @. Είναι η πρώτη γενιά του 21ου αιώνα.